SENNHEISER MKH 418S + bonnette antivent
Courbe de réponse SENNHEISER MKH 418S + bonnette antivent
Directivité SENNHEISER MKH 418S + bonnette antivent