NEUMANN KM D 184 (KM D + KK 184) + DMI-2 Interface
NEUMANN KM D 184 (KM D + KK 184) + DMI-2 Interface Frequency Response
NEUMANN KM D 184 (KM D + KK 184) + DMI-2 Interface Polar Pattern
Neumann DMI-2 Digital Converter Interface AES42 to AES3
Neumann DMI-2 Digital Converter Interface Front Panel
Neumann DMI-2 Digital Converter Interface Rear Panel