SHURE 55SH Series II
SHURE 55SH Series II Frequency Response
SHURE 55SH Series II Polar Pattern