SENNHEISER MKH 30
SENNHEISER MKH 30 Frequency Response
SENNHEISER MKH 30 Polar Pattern