SENNHEISER MKH 20
SENNHEISER MKH 20 Frequency Response
SENNHEISER MKH 20 Polar Pattern